Kérdések és válaszok | Questions and answers

 

 

- Ez mennyire igazi?
- Amit hiszel, neked az van.
- Tehát igazi?
- Innentől elég csak egy logóban bíznod és nem sok ismeretlen emberben egyenként.
- Mit jelent az, hogy amit hiszel, neked az van?
- Az embernek két agyféltekéje van. Az egyik a tudás, a másik a hit bázisa. A pozíciódat a világban is e kettő határozza meg, azaz mit tudsz és hiszel a világról. Amikor az ember megszületik, semmit sem tud a világról és amikor elkezdi kitapasztalgatni, azt azon az alapon teszi, milyen környezetbe született. Erre érkezik az iskola és a vallás, amikor már mások tanítják a világot. Tehát valahol rögzül a hittel és tudással kapcsolatos álláspont. Ezt a hitet és tudást később módosítani lehet, ám ezek már kapcsolatban állnak a társadalommal és az ahhoz kapcsolódó egyéni pozícióval.
- Van erre rövid válaszod is?
- A hologram így működik, amiben élünk. Interakcióban vagy az elméden keresztül a világgal, aminek alapja a hited és a tudásod.
- Tehát ha én ebben nem hiszek, akkor számomra ezek csak sima képek a monitoron?
- De csak számodra. Mert itt van például az, én mit hiszek és tudok róla, aki ezeket megalkottam.
- Mi van akkor, ha ezekben valaki csak művészeti alkotásokat lát?
- Mi különbözteti meg azt, ha egy szobafestő fröccsent festéknyomokat egy vászonra, vagy Picasso teszi?
- Más az általa kiváltott hatás.
- Akkor most bizonyítottad az elméletét.
- Ez a hit. Mi a helyzet a tudással?
- Ha mp3-at hallgatsz, árad a zenéből az érzelem?
- Minden zenéből árad az érzelem.
- Pedig az mp3 csak 1-esekből és 0-lákból áll. Szerinted az érzelmek leképzhetők 1-esekre és 0-lákra?
- Nem hinném.
- Akkor marad az, hogy a tudomány még nem tart ott, hogy ezt megfejtse.
- Te ott tartasz?
- Szerintem minden fizikai objektumnak van holografikus tartománya, ahol ezek az információk tárolódnak.


- Tehát te azt tetted, hogy tudatosan helyeztél információkat ezekre a képekre?
- Röviden és egyszerűen igen.
- Hogyan?
- 20 éve meditálok és tanulmányozom a spirituális világot.
- Milyen tanulmányokat folytattál előtte?
- Semmi közük nincs ehhez az egyik agyféltekén, de a másikon se, mert meg se vagyok keresztelve.
- Tehát nálad akkor kimaradt az, amit mások tanítottak volna erről?
- Ha mások tanítottak volna erről, ezeket is sosem láthatnád.
- Mit mondanál róluk, ha tanítottak volna és ezt valaki más csinálná?
- Kérdezz meg 20 ilyen embert és ott lenne a válaszom valahol.
- Ez akkor egy saját találmányod?
- Maga a találmány nem saját, mert még egy céges logó is ilyen. Az a találmány, ahogy megcsináltam és az, ahogy az internetet használom hozzá.
- Mi volt a célod ezzel?
- Eszem ágában sincs olyasmi, hogy ebből csináljak karriert. Itt van, te meg otthon is lehívhatod magadnak, én meg tudok tovább foglalkozni a dolgaimmal.
- Ez mindenkire hat?
- Ennél ez egy kicsit bonyolultabb. Nem mindegyik hat minden emberre, ám az lehet, hogy az információ továbbmegy a tudati hálózaton és hat valaki másra ott. Nem vagyunk egyformák, se nem vagyunk azonos tudatszinten, nem beszélve az emberi minőségről.
- Mi neked ebben az üzlet?
- Ha ebben nekem üzlet lenne, nem látnád alul a "Támogatás" linket.
- De lehetne ebből üzlet?
- Igen, de annak felépítése elvenne tőlem egy csomó értékes időt és erőforrást. Viszont olyan hasznosak, hogy inkább szabadon elérhetővé tettem.
- Mitől venne el időt és erőforrást?
- Ahhoz ezt nem lehet hasonlítani.


- Ezek mennyiben működnek a te érdekeid és szándékaid szerint?
- Csak pár ilyen van közöttük, mivel ezek itt ömlesztve találhatók. A többi lényege az, hogy ezek olyan keretrendszerek, amiket te töltesz meg tartalommal. Azaz használhatók a saját feladataidra és akár a céljaidra is, ám jó tudnod, hogy erre komoly munkát fordítottam, hogy ne legyen lehetősége senkinek ezekkel visszaélni.
- Ha valaki ezeket nézegeti, honnan tudja, hogy melyek a neki valók és melyek nem?
- Itt lehet gyakorolni a megérzést.
- Mi van akkor, ha ez még nem megy?
- Majd menni fog. Úgy hibázni, ahogy te érted, nem tudsz velük.
- Tehát azt ajánlod, hogy csináljam úgy, mintha tarot kártyákat húznék?
- Technikai értelemben nincs különbség.
- Mi történik utána?
- Attól függ, melyik képre nézel. A holoinstall képek általában hosszabb időtartamúak és mélyebb a hatásuk, de mint mondtam nem vagyunk egyformák. A mandala platformra készült képek erőteljesebbnek tűnnek, mert maga a platform is jobban a fizikai síkhoz köthető.
- Ezek programok?
- Nézőpont kérdése. Ha szent emberként, vagy angyali jelenésként állnék előtted, akkor is ugyanezek az energiák áradnának.
- Mi van akkor, ha az ember nem igazán érzi úgy, hogy ebbe bizalma lenne?
- Két választása van. Az egyik, hogy elkattint valahova és nem foglalkozik ezzel. A másik, hogy elkattint az elmenypark.com webcímre, amit pont erre találtam ki és az után nem foglalkozik ezzel. Az egyfajta spirituális scan&clean azok számára, akik majd talán később foglalkoznak ilyesmivel.
- Meg lehet tenni, hogy egy ilyen után nem foglalkozol ezzel?
- Velem is ez történt. Amikor az volt a kutatásom tárgya, ez a spirituális világ létezik-e vagy csak egy nagy kamu. Arra jutottam, hogy nem kamu, ám korainak tartottam még és inkább visszatértem az életbe. Aztán 10 évre rá kerültem ismét bele és ekkor is kezdődött az a nagy utazás, amiben a tudatom a mélytransz tartományig jutott. Ennek már 20 éve és 0-24-ben csináltam, mert csak így lehet.
- Így azért kevesen csinálják munka meg család mellett.
- Attól függ, mi a cél. Én mertem nagyot álmodni és ami a nehezebb, hogy azon az úton is maradtam. De a rendszer szintje csak keveseknek való. A játék szintjén, amit te a külvilágnak és a mindennapi életednek nevezel, ezt lehet munka és család mellett is.

"How real is it?"
"What you believe, you have."
"So it's real?"
"From now on, you only have to trust one logo and not many unknown people."
"What does it mean that what you believe is what you have?"
"A person has two hemispheres. One is the base of knowledge, the other is the base of belief. Your position in the world is determined by these two, i.e. what you know and believe about the world. When you are born, you know nothing about the world and when you start to experience it, you do so on the basis of the environment you were born into. This is where school and religion come in, when you are taught about the world by others. So somewhere the position of faith and knowledge is fixed. These beliefs and knowledge can be modified later, but they are already related to society and the individual position associated with it."
"Do you have a short answer to that?"
"This is how the hologram we live in works. You interact with the world through your mind, based on your beliefs and knowledge."
"So if I don't believe in this, then for me they are just plain pictures on a screen?"
"But only to you. Because here, for example, is what I believe and know, who created them."
"What if someone sees in them only works of art?"
"What's the difference between a house painter splattering paint marks on a canvas or Picasso doing it?"
"The effect it produces is different."
"Then you have just proved the theory."
"That's the belief. What about knowledge?"
"When you listen to mp3's, does the music give you emotion?"
"All music emanates emotion."
"But mp3s are just 1s and 0s. Do you think emotions can be mapped into 1s and 0s?"
"I don't think so."
"Then it remains that science is not there yet to figure it out."
"Are you?"
"I think every physical object has a holographic range where this information is stored."


"So what you did was that you consciously put information on these pictures?"
"In a nutshell, yes."
"How?"
"I have been meditating and studying the spiritual world for 20 years."
"What studies had you done before?"
"Nothing to do with it in one hemisphere of my brain, but not in the other either, because I'm not even baptised."
"So you then missed what others would have taught you about it?"
"If others had taught you about it, you would never see these things."
"What would you say about them if they had taught you and someone else was doing it?"
"Ask 20 of these people and I would have the answer somewhere."
"Is this your own invention then?"
"The invention itself is not my own, because even a company logo is like that. The invention is how I made it and how I use the internet to make it."
"What was your goal with this?"
"I have no intention of making a career out of it. Here, you can call it at home and I can get on with my business."
"Does that work for everyone?"
"It's a bit more complicated than that. Not all of them affect all people, but it is possible for the information to go further down the consciousness network and affect someone else there. We are not the same, nor are we at the same level of consciousness, let alone human quality."
"What's the deal for you?"
"If I had a business in this, you wouldn't see the "Donate" link at the bottom."
"But could it be a business?"
"Yes, but building it would take me a lot of valuable time and resources. However, they are so useful that I've made them freely available instead."
"What would take time and resources?"
"You can't compare it to that."


"To what extent do they work in your interests and intentions?"
"There are only a few of them, because they are here in bulk. The rest are frameworks that you fill with content. That is, they can be used for your own tasks and even your own purposes, but you should know that I have put a lot of work into this so that no one can abuse them."
"If someone is looking at these, how do they know which ones are right for them and which ones are not?"
"You can practice your intuition here."
"What if I can' t do it yet?"
"You will. You can't make mistakes with them the way you understand them."
"So you're suggesting I pretend to draw tarot cards?"
"Technically, there is no difference."
"What happens after that?"
"Depends on which picture you're looking at. Holoinstall images tend to be longer and have a deeper effect, but as I said we are not all the same. Images on a mandala platform seem more powerful because the platform itself is more connected to the physical plane."
"Are they programs?"
"A matter of point of view. If I stood in front of you as a holy man or an angelic apparition, the same energies would be flowing."
"What if one does not really feel that one has confidence in this?"
"You have two choices. One is to click off somewhere and not deal with it. The other is to click on elmenypark.com, which is exactly what I've set up for this, and then not deal with it. It's a kind of spiritual scan&clean for people who might deal with that later."
"Can you do that after one of these and not deal with it?"
"That's what happened to me. When I was researching whether this spiritual world existed or was just a big fake. I came to the conclusion that it wasn't a fake, but I thought it was premature and I went back to life instead. Then I got back into it 10 years later and that's when I started the great journey of taking my consciousness to the deep trans realm. That was 20 years ago and I did it 0-24 because that's the only way."
"So few people do it with work and family."
"It depends on what the goal is. I dared to dream big and the hardest part is that I stayed on that path. But the level of the system is only for a few. At the level of the game, what you call the outside world and your daily life, you can do that with work and family."